Услуги

  • Ремонт

    на компютърна техника, лаптопи, принтери

  • sample64

    Консумативи

    почистване, презареждане и рециклиране